THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

14/04/2023

             Hiện nay, càng nhiều người muốn tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên để dự định thành lập cho công ty của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một loại hình công ty được nhiều người lựa chọn do những ưu điểm mà loại hình này mang lại. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên tránh được những rủi ro kinh doanh. Được phát hành trái phiếu để huy động vốn nên khả năng huy động vốn rất linh hoạt, dễ dàng. Do chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên hoàn toàn chủ động trong việc quyết định đến các vấn đề hoạt động, kinh doanh của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Mục 2 Chương III Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Các đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

             Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

               Công ty TNHH một thành viên có các đặc điểm như sau:

               - Tư cách pháp nhân: Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

               - Chủ thể sở hữu: Công ty có 01 cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu.

               - Trách nhiệm của chủ sở hữu: Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

              - Việc phát hành chứng khoán: Công ty được phát hành trái phiếu nhưng không được phát hành chứng khoán, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

               - Cơ cấu tổ chức:

               + Nếu cá nhân làm chủ sở hữu: Chủ tịch công ty; Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

              + Nếu tổ chức làm chủ sở hữu thì lựa chọn một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng Giám đốc.

2. Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

             Chủ sở hữu cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

             1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

             2. Điều lệ công ty.

             3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

             - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

           - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

            Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

           - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

            Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Các công việc cần làm sau thành lập

             Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể đi vào hoạt động thì công ty cần phải làm những công việc sau:

             - Khắc dấu, làm biển công ty

             - Kê khai thuế môn bài

             - Đăng ký chữ ký số

             - Đăng ký hóa đơn điện tử

             Một số công ty cần phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

      Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0988.073.181 hoặc email doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

Cùng danh mục

Đã có Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi các biểu mẫu trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT được ban hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Vậy hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ như nào. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cùng phân tích