ĐÃ CÓ THÔNG TƯ 67/2023/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

10/11/2023

Ngày 02/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

  1. Phạm vi điều chỉnh

- Thông tư 67/2023/TT-BTC quy định chi tiết khoản 3 Điều 14, khoản 2 Điều 17, khoản 4 Điều 76, khoản 4 Điều 82, khoản 6 Điều 87, khoản 5 Điều 89, khoản 4 Điều 101, khoản 4 Điều 105, khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 117, khoản 2 Điều 120, điểm c khoản 1 và các điểm đ, k khoản 2 Điều 128, khoản 4 Điều 129, điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 137, khoản 5 Điều 138, khoản 4 Điều 145 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

- Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn khoản 6 Điều 7, điểm c khoản 2 Điều 32, Điều 44, khoản 7 Điều 49 Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi là Nghị định 46/2023/NĐ-CP), bao gồm biểu mẫu các thông tin của cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; mẫu tải liệu giải trình phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm; hướng dẫn, minh họa các phương pháp, công thức, cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ; thời điểm ghi nhận doanh thu đổi với từng loại hang loại hình bảo hiểm.

  1. Đối tượng áp dụng

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe (sau đây gọi là doanh nghiệp bảo hiểm), doanh nghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp mỗi giới bảo hiểm, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

- Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chỉ nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài (sau đây gọi là chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam).

- Văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam).

- Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

- Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư 67/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/11/2023, trừ các trường hợp sau:

- Các điểm a, b, c, d, đ, i khoản 1, các điểm b, d khoản 2, các điểm a, b khoản 3 Điều 20, các điểm a, b khoản 1 Điều 29, các điều 33, 34, 45, 46, 47, 48, 51, khoản 1 Điều 52, Điều 55, Mục 3 và Mục 4 Chương IV của Thông tư 67/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023;

- Khoản 2, khoản 3 điều 29 Thông tư 67/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm liên kết chung phải có các thông tin tối thiểu theo Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 52/2016/TT- BTC; tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải có thông tin tối thiểu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 135/2012/TT- BTC; tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải có các thông tin tối thiểu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 115/2013/TT-BTC.

Trên đây là những khái quát chung về Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm của Bộ tài chính

  1. Dịch vụ của chúng tôi:

- Dịch vụ về đầu tư và doanh nghiệp

- Dịch vụ về giấy phép con

- Dịch vụ về sở hữu trí tuệ

- Dịch vụ về visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Dịch vụ về Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982-0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com-doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

Cùng danh mục

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh nhà hàng mới nhất 2024

Kinh doanh nhà hàng là một lĩnh vực đang rất phát triển khi mà hiện nay, người dân đang ngày càng chú trọng đến việc thưởng thức những món ăn ngon, đẹp mắt, độc đáo và bổ dưỡng. Khi đầu tư vào lĩnh vực này, các chủ thể kinh doanh cần lưu ý thực hiện những thủ tục cần thiết để những nhà hàng hoạt động một cách hợp pháp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

So sánh hợp nhất công ty và sáp nhập công ty năm 2024

Hợp nhất và sáp nhập là hai hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Vì đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nên dễ gây nhầm lẫn. Hai hình thức này đều được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 có một số điểm giống và khác nhau.