Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15/05/2024

Trong quá trình thực hiện dự án, thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư có thể bị thay đổi tuỳ theo mục đích và phương hướng hoạt động của dự án đầu tư do nhà đầu tư quyết định, khi đó nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, khi nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư thì phải thực hiện cả hai thủ tục là thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi thực hiện thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý khách cần lưu ý:

1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc diện chấp thuận nhưng không phải điều chỉnh chấp thuận lại

Nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Nếu nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên thì nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau cho cơ quan đăng ký đầu tư:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4. Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Nếu thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lại thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

2.1. Các trường hợp đã được chấp thuận nhưng phải xin chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư:

- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

2.2. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4. Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 08 bộ

Nộp hồ sơ tại: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian giải quyết: 39 ngày làm việc.

2.3. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4. Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Nộp hồ sơ tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian giải quyết: 32 ngày làm việc.

2.4. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

4. Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Nơi nộp hồ sơ: Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc

Lưu ý: Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định 31/2021 trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. Trong trường hợp này, Cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét các nội dung điều chỉnh để chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên đây là điều kiện và thủ tục nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án đầu tư mà HD Luật gửi tới Qúy khách. Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982 – 0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com - doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

Cùng danh mục

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH 1TV

Trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng hình thức tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong hai trường hợp sau: - Tăng vốn góp của thành viên. - Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.