So sánh hợp nhất công ty và sáp nhập công ty năm 2024

24/06/2024

1. Hợp nhất và sáp nhập công ty là gì? Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hợp nhất và sáp nhập công ty được hiểu như sau:

- Hợp nhất công ty là trường hợp hai hoặc nhiều công ty hợp nhất thành một công ty mới và chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. (theo khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020).

Ví dụ: 2 công ty A, B, thoả thuận và quyết định hợp 2 công ty vào làm một công ty mới là công ty C. Vậy sau khi hoàn tất thủ tục hợp nhất 2 công ty A, B thành công ty C, thì doanh nghiệp mới là công ty C tiếp tục hoạt động, toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty A, B sẽ được chuyển sang cho công ty C. Công ty A, B chấm dứt tồn tại.

(Công ty A + Công ty B => Công ty C)

- Sáp nhập công ty là trường hợp một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. (theo khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020).

Ví dụ: 2 công ty A, B thỏa thuận công ty A sẽ sáp nhập vào công ty B. Sau khi chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công ty A sang cho công ty B để hoàn tất thủ tục sáp nhập, công ty B tiếp tục hoạt động, công ty A chấm dứt tồn tại.

(Công ty A + Công ty B => Công ty B)

2. So sánh hợp nhất và sáp nhập công ty

· Giống nhau

- Đều là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp;

- Đều chấm dứt sự tồn tại của công ty bị hợp nhất, sáp nhập;

- Hợp nhất hay sáp nhập công ty đều cần phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất/ sáp nhập công ty;

- Công ty hợp nhất hoặc sáp nhập được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất, sáp nhập.

· Khác nhau

Tiêu chí

Hợp nhất công ty

Sáp nhập công ty

Căn cứ pháp lý

Điều 200 luật Doanh nghiệp 2020

Điều 201 luật Doanh nghệp 2020

Cách thức thực hiện

Các công ty mang quyền, nghĩa vụ và tài sản của mình gộp chung lại thành một công ty mới

Công ty chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang công ty nhận sáp nhập

Hệ quả pháp lý

Sau khi hợp nhất sẽ tạo ra một công ty mới và đồng thời chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của công ty bị hợp nhất

Sau khi sáp nhập thì công ty nhận sáp nhập giữ nguyên và chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập

Trách nhiệm pháp lý

Công ty mới sau khi hợp nhất hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

Công ty nhận sáp nhập được nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của các công ty bị sáp nhập chuyển sang.

Thủ tục sau khi thay đổi

Phải thực hiện đăng ký kinh doanh cho công ty mới

Công ty nhận sáp nhập thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 

=> Hiện nay các công ty vừa và nhỏ không đủ tiềm lực cạnh tranh trên thị trường thường chọn hình thức sáp nhập hoặc hợp nhất công ty để tăng khả năng cạnh tranh của công ty mình trên thị trường. Sáp nhập hoặc hợp nhất là hình thức tập trung kinh tế mà theo đó nhiều công ty tiến hành thủ tục sáp nhập hoặc hợp nhất lại với nhau, chuyển toàn bộ tài sản và quyền, nghĩa vụ sang công ty được sáp nhập và hợp nhất mới, chấm dứt sự tồn tại của công ty cũ. Đây là hai hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp khác nhau, vì vậy cần phân biệt rõ để có thể xác định đúng thủ tục pháp lý mà công ty cần thực hiện khi có nhu cầu hợp nhất hay sáp nhập công ty.

Cùng danh mục

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh nhà hàng mới nhất 2024

Kinh doanh nhà hàng là một lĩnh vực đang rất phát triển khi mà hiện nay, người dân đang ngày càng chú trọng đến việc thưởng thức những món ăn ngon, đẹp mắt, độc đáo và bổ dưỡng. Khi đầu tư vào lĩnh vực này, các chủ thể kinh doanh cần lưu ý thực hiện những thủ tục cần thiết để những nhà hàng hoạt động một cách hợp pháp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

1. Cơ sở nào phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm? Căn cứ Điều 11, 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ những trường hợp sau đây: - Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; - Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; - Sơ chế nhỏ lẻ;