THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ BẰNG ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI ĐỂ XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI

30/08/2023
  1. Căn cứ pháp lý:
  • Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Chính phủ;
  • Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20 tháng 03 năm 2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính Phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự của Bộ Ngoại Giao.
  1. Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, "Hợp pháp hóa lãnh sự" được định nghĩa là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. 

  1. Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học nước ngoài tại Hà Nội

Căn cứ theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP và Thông tư 01/2012/TT-BNG thì bằng đại học nước ngoài không thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nên muốn sử dụng giấy tờ này tại Việt Nam thì bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự. Do đó, trình tự hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học nước ngoài tại Hà Nội sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người cần thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự có thể tự mình đi nộp hoặc ủy quyền cho người thân hoặc bên thứ ba nộp thay tại Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam - Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Theo Điều 14 Nghị định 111/2011/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư 01/2012/TT-BNG, hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao gồm:

+ 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định;

+ Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, hộ chiếu,...

+ 01 Bản Photo của CMND hoặc Hộ Chiếu

+ Bản gốc bằng đại học nước ngoài đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận;

+ 01 bản dịch có công chứng bằng đại học nước ngoài đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;

+ 01 bản photo bằng đại học bao gồm bản gốc và bản dịch để lưu tại Bộ Ngoại giao.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu để lưu tại Bộ Ngoại giao.

-  Đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao.

-  Trường hợp mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh.

Bước 3: Trả kết quả:

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự cho hồ sơ này.

  1. Lệ phí và thời hạn giải quyết
  • Lệ phí : 30,000 VND/bản dịch công chứng (Lệ phí tính theo số bản dịch công chứng)
  • Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.
  1. Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học nước ngoài tại Hà Nội

Nếu bạn không thể trực tiếp chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, lý lịch tư pháp tại Cục lãnh sự, bạn có thể liên hệ HD Luật & Fdico để hỗ trợ dịch vụ trên.

Trên đây là toàn bộ quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học nước ngoài tại Hà Nội do HD Luật & Fdico tổng hợp. Các bạn chuẩn bị hồ sơ theo quy định để tránh những sai sót không đáng có khi xin hợp pháp hóa giấy tờ nhé!

Cùng danh mục

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác.

Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Bộ Luật Lao động 2019 quy định Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Miễn giấy phép lao động có thời hạn 2 năm. Trình tự, thủ tục cụ thể theo dõi bài viết dưới đây: