Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

24/11/2022

            Bạn có thắc mắc thủ tục thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật như thế nào không? Hầu hết những công ty lớn và nổi tiếng hiện nay đều đăng ký với hình thức công ty cổ phần. Công ty cổ phần có nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với những người muốn mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh. Các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Huy động vốn dễ dàng, linh hoạt bằng cách phát hành các loại chứng khoán. Mô hình công ty có thể phát triển rất lớn do không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Chương V Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Các đặc điểm của công ty cổ phần

            Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Công ty cổ phần. Theo quy định này, công ty cổ phần có các đặc điểm như sau:

            - Về tư cách pháp nhân: Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

            - Về số lượng cổ đông: Tối thiểu là 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân.

            - Trách nhiệm của cổ đông: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

            - Về việc phát hành chứng khoán: Công ty cổ phần được phát hành cổ phần, trái phiếu, chứng khoán khác để huy động vốn. Trong số các loại hình doanh nghiệp thì đây là loại hình doanh nghiệp có khả năng huy động vốn rộng rãi và linh hoạt nhất.

            - Về cơ cấu tổ chức: Có thể lựa chọn một trong hai mô hình sau:

           + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Nếu có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát

            + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần

            Công ty chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

           1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

           2. Điều lệ công ty.

           3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

           4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

           - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

         - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

            Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

          - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Các công việc cần làm sau thành lập

            Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể đi vào hoạt động thì công ty cần phải làm những công việc sau:

            - Khắc dấu, làm biển công ty

            - Kê khai thuế môn bài

            - Đăng ký chữ ký số

            - Đăng ký hóa đơn điện tử

            Một số công ty cần phải làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

      Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0967 678 613 hoặc email doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

 

Cùng danh mục

Đã có Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi các biểu mẫu trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT được ban hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Vậy hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ như nào. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cùng phân tích