Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

19/01/2024

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định Số: 86/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HỢP TÁC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

2. Điều kiện thành lập:

- Tên cơ sở:

+ Tên cơ sở gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự sau đây:

“Trung tâm giáo dục/đào tạo” + “Ngành/nhóm ngành đào tạo chính” + tên riêng.

+ Không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

+ Có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương;

- Đội ngũ nhà giáo:

+ Giáo viên có trình độ thấp nhất là cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

+ Tỉ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên;

- Điều kiện thành lập:

+ Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Có đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục;

+ Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn: có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy; có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và 04m2/người học đối với trung tâm dạy nghề; có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác; có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý;

+ Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật: cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động từ 20 năm trở lên tại Việt Nam phải có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục và phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động dưới hai mươi năm không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê trường, lớp, nhà xưởng, các diện tích phụ phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất là năm năm;

+ Có đủ năng lực tài chính: suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài?

Hồ sơ đối với Giám đốc trung tâm là người nước ngoài, bao gồm:

 • Đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực;
 • Xin chấp thuận và Giấy phép lao động phù hợp với ví trí đảm nhiệm;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Lý lịch tư pháp (đã hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn (đã hợp pháp hóa lãnh sự);

<

id="aswift_6_host" tabindex="0" title="Advertisement" aria-label="Advertisement"><

> <

>

Đối với hồ sơ đề nghị thành lập, trung tâm phải có đủ các loại giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ: Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
 • Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

4. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài?

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan;
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan;
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm tra, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra, các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982 – 0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com - doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất.

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng!

 

Cùng danh mục

Đã có Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT sửa đổi các biểu mẫu trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT được ban hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Vậy hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ như nào. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cùng phân tích