ĐIỂM MỚI TẠI NGHỊ ĐỊNH 65/2023/NĐ-CP NGÀY 23/08/2023 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

13/09/2023
 1. Các mẫu đơn mới được ban hành

Nghị định 65/2023 đã thay thế toàn bộ các mẫu tờ khai nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí. Đồng thời, hướng dẫn tờ khai trước đây được quy định trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì nay đã được tích hợp trong Phụ lục của Nghị định mới.

Ngoài ra, lần đầu tiên, mẫu “Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm lần đầu bị chậm” và “Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế” được ban hành để chủ bằng sáng chế có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đền bù vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm được quy định tại Điều 131a Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

Sự thay đổi trong mẫu tờ khai “nhãn hiệu” cũng rất đáng lưu ý khi nhãn hiệu âm thanh, một loại nhãn hiệu phi truyền thống lần đầu tiên được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

 1. Thủ tục và phạm vi kiểm soát an ninh đối với sáng chế

Được quy định tại Điều 14 và Phụ lục VII của Nghị định, các quy định này đã cụ thể hoá các yêu cầu về kiểm soát an ninh đối với đăng ký nước ngoài một số đối tượng sở hữu công nghiệp đặc thù. Yêu cầu này mới được bổ sung tại Điều 89a Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 nhằm đáp ứng quy trình đặt ra cho một loại hình sáng chế mới được quy định liên quan đến bí mật nhà nước – sáng chế mật.

 1. Sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Theo điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định mới quy định người nộp đơn có quyền yêu cầu sửa đổi thêm một số thông tin trong đơn như mã nước của người nộp đơn, địa chỉ tác giả (nếu có), sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp. Tuy vậy, cũng theo Điều 16 của Nghị định, cần lưu ý:

 • Người nộp đơn có thể thực hiện quyền yêu cầu sửa đổi trên bằng văn bản mà không cần nộp Tờ khai sửa đổi như trước kia chỉ khi thời điểm yêu cầu là trước khi đơn được chấp nhận hợp lệ hoặc bị từ chối chấp nhận hợp lệ hoặc sửa đổi, bổ sung đơn trên cơ sở thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Trong trường hợp người nộp đơn sửa đổi tên, quốc tịch tác giả, tên, địa chỉ tổ chức thì người nộp đơn phải nộp kèm tài liệu chứng minh. Các tài liệu này được quy định tương tự như trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ sáng chế.
 • Trường hợp thay đổi đại diện, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện.
 • Người nộp đơn phải nộp: (i) phí thẩm định yêu cầu sửa đổi, và (ii) phí ông bố thông tin sửa đổi, bổ sung theo quy định đối với từng trường hợp.
 1. Tách đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ Điều 17 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, người nộp đơn có quyền yêu cầu tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trước khi có quyết định thẩm định hình thức hoặc thẩm định nội dung. Tuy nhiên, việc tách đơn sang một hoặc nhiều đơn mới chỉ được chấp nhận khi:

 • Tách một hoặc một số giải pháp kỹ thuật trong đơn đăng ký sáng chế;
 • Tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Tách một hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu.
 1. Văn bằng bảo hộ có thể được cấp ở dạng giấy hoặc điện tử

Đối với các đơn đăng ký xác lập quyền nộp từ ngày 23 tháng 08 năm 2023 (ngày có hiệu lực thi hành) thì phải áp dụng quy định của Nghị định này, theo đó Văn bằng bảo hộ độc quyền dạng giấy chỉ được cấp trong trường hợp người nộp đơn tích chọn yêu cầu đó trong Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu mới (quy định tại Điều 29.1 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP).

 1. Bổ sung quy định về đăng ký quốc tế

Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 quy định các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay có nguồn gốc Việt Nam và có chỉ định Việt Nam được cụ thể hóa tại Điều 22 đến Điều 24 của Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Các yêu cầu đối với đơn Marid có nguồn gốc Việt Nam đã được cấp số đăng ký quốc tế có thể được thực hiện trực tiếp với Văn phòng quốc tế hoặc thông qua Cục sở hữu trí tuệ và quy định về các tài liệu phải nộp nếu lựa chọn nộp qua Cục sở hữu trí tuệ cũng được tích hợp tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Trên đây là một số điểm mới quan trọng được quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP để cụ thể hóa các quy định tại Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Ngoài ra, cũng có một số điểm mới khác, chi tiết xem tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

  Nếu có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 02462.930.982 – 0988073181 hoặc email lawyers@hdluat.com - doanhnghiep@hdluat.com. HD Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và đưa đến cho Quý khách những thông tin hữu ích nhất. Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng.

Cùng danh mục

Thời hạn xem xét đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp năm 2024

Cũng như các thủ tục khác liên quan đến sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ cần có thời gian, thời hạn và quy trình để xem xét đơn yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Do đặc trưng của các thủ tục cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ là cần nhiều thời gian để thẩm định cũng như công bố để các chủ thể khác biết được và có ý kiến phản hồi nếu đối tượng bảo hộ có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ. Sau đây là các khoảng thời gian liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Thời hạn xem xét và cấp bằng bảo hộ sáng chế mới nhất 2024

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để được bảo hộ sáng chế thì cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2022, đồng thời làm thủ tục cấp bằng bảo hộ sáng chế. Sau đây là các mốc thời gian cũng như quy trình để cấp bằng bảo hộ sáng chế mới nhất 2024.